Thursday, May 29, 2008

Product Virtualization could be one effective marketing method on the Internet!?

What are effective marketing methods on the Internet? This is a question, which has to few answers yet. The question is intimately linked to the problem of monetizing on the Internet. But one of those answers could be elaborated forms of Product placement.


Product placement have we heard of before, where it surrounds us in our every day life. But perhaps most talk about in the context of movies. Who does not remember the watches and cars in a James Bond movie or the movie “The Devil Wears Prada” were the brand was even included in the title?

But it is not always that it works so well as in these two examples. Many times it is not so easy to make the product fit in naturally in the narrative. Often the audience and potential consumers perceive it just as the label indicates – as a placement clued onto something. It becomes a nuisance and run the risk to create more badwill than goodwill - not only for the object but also for the brand. The problem seems to me to be that the product placement becomes to static in its form.

On Internet, it is not enough to only display a product. The form demands that you make your offering more interactive – by games, contests, play etc. At least, this seems to be some of the experiences from e.g. Second Life.


It is though in connection to the game industry in general and the game Sims in particular we can find the most interesting example of product placement, according to an article in New York Times. In the game Sims, the players with their avatars need different virtual products and these needs are brand-conscious. Companies place their brand on such virtual products. IKEA provide e.g. a virtual couch and H&M clothing.

This is an elaborated form of product placement, which I believe have potentials. The chances are good that it will work because the branded offering fills a real need and it is adaptable and mouldable in the hands of the game player. And after all, brands have always been a virtual component – in any offering. Right? Such value added is then not so much about a passive placement per se, but about something which we maybe could label as Product virtualization.


Update: The number of widgets exploding on Facebook and MySpace. An article in Washington Post shows how many of these play tools are transformed into advertising in the form of Product virtualization. One example is that people use virtual “Vitamin water” from Coca-Cola in their interaction with each other.

The Google Reader has transformed my way of consume information


I marvel over the Google Reader. I do not know if you have thought about it? But I’ myself are amazed how much value it creates for the consumer of information. It saves time and money. It increases knowledge and creates entertainment value. In other words, it helps excellent to fulfill the basic human need of comprehension and meaning.

Even though the principle behind it may seems simple. It is a powerful one. Information should come to the user, not the other way around. Not only that. You decide when you want to consume it - i.e the consumption are on your own terms.

Not only has it transformed the way I read, but also how much I read and what I read. Yes, the reader has meant that I save time when reading. But it has also meant that I now spend much more time of reading. A paradox or what? The reason is that I now can keep up with many more different ongoing debates and discussions on the grid. I can also find and cope with a much wider variety of interesting topics. And all this, I can do with a reasonable effort of time and energy.

Some early adopters seem to be hesitant to the reader. This when the speed and mass of information on the Internet are increasing. Instead e.g Twitter and Friendfeed are recommended as efficient methods to satisfy the need of information. They are much faster and spot on, it is argued. So may it be! But for me, I will still cherish my reader for a long time yet.

Sunday, May 25, 2008

The "story" is the key thing in the marketing effort

The power of storytelling should never be underestimated – not in lectures or in marketing. Time after time I have realized the importance of always having a compelling but simple story to tell along with your offering.

In Seth Gordin’s "'All Marketers are Liars' - Seth Godin speaks at Google", he shows that he definitely is the right marketing man to tell that story.

For me, he comes across much better aural than when I read his book. That is though not true for everybody I try to learn from and be inspired by. Sometimes it is the vice versa.

Take some time to listen to all the key marketing concept and examples of e.g. cat food and purple cows. The presentation is about 40 minutes – but it is worth it.

Hur hittar man balansen mellan det privata och det personliga på nätet?

Det är en "tricky" men allt mer pressande fråga. Många människor är nog medvetna om att man skall vara försiktig och praktisera "sunt förnuft" på nätet. Man skall tänka på att inte lämna ut känslig personlig information till vem som helst på nätet. Exempelvis personlig adress, telefonnummer och e-post.

Vad många dock kanske inte tänker på är att även lämna ut tillsynes oskyldiga och harmlösa små bitar av information kan få oförutsedda konsekvenser. Exempelvis att på Twitter meddela att "jag är på bio", "jag har parkerat bilen på flygplatsen eller "jag är på huvudkontoret". Sådan oskyldig information kan lätt pusslas ihop från olika källor till ett meningsskapande mönster. Ett mönster som säger mycket om en persons handhavanden - "personen är inte hemma", "personen är på resa" etc. Denna aggregerade information om en persons privata handlande kan lätt kommas att nyttjas på "fel" sätt enligt Jeremy Toeman. Exempelvis uppmuntra och förenkla för "förföljare och inbrottstjuvar".

Samtidigt så vet vi hur viktigt det är att bygga våra "personliga varumärke" på nätet. Vi har också behov av att vara sociala och interagera med andra. Allt detta innebär att man i någon mån måste vara personlig och berätta om sig själv och sitt liv.

Frågan är väl bara vad skall man berätta om sig själv och på vilket sätt? Eller annorlunda uttryckt - hur hitta man en bra balans mellan att vara personlig men ändå inte vara privat på nätet?

Robert Scoble diskuterar sina erfarenheter kring detta i en intressant artikel. Scoble brukar ibland beskrivas som internets bästa motsvarighet till "kanariefågeln i (kol)gruvan". Han är extremt publik med sina handhavanden på internet. En slutsats av hans resonemang är att balansen är intuitiv och olika för olika personer. Balansen växer fram genom "trial and error" i interaktionen mellan det privata och det offentliga.Update 1: I och för sig var det inte riktigt denna övergripande diskussion som jag riktade in mig på ovan. Men Sarah Perez har en intressant ”piece” kring att vara anonym eller inte på nätet. Hon ser få skäl till att vara det.

Update 2: Man verkar kunna hitta många olika aspekter på frågan, bara man börjar rota lite. Det här t. ex., verkar ju inte vara så kul. Men vi pratar nu om människor, inte teknik. Och det som sker i den fysiska världen, sker givetvis också på nätet. Men finns det skillnader? Ja, det finns det nog, när vi pratar konsekvenser. Men det är ett ämne som får utvecklas i en egen blog vid senare tillfälle.

Saturday, May 24, 2008

Är "sök" det centrala även i framtidens affärsidéer på nätet - eller finns det andra ingångar?

Dagens web 2.0 är bara en del i framtidens web plattform menar Tim O'Reilly i en artikel. Utifrån ett befriande helikopterperspektiv reflekterar han över den nuvarande utvecklingen kring Web 2.0.

När man följer den vardagliga debatten om internets utveckling kan man lätt få intrycket av att allt handlar om vem som kommer att dominera sök. Det är sättet att vinna "spelet" (metaforiskt - "i sandlådan"). Den allmänna meningen är att det är annonsering som är "The way to make money".

Tim visar på närsyntheten i detta resonemang. Detta särskilt när vi ser framåt. Internets utveckling har bara börjat. Sök är bara en (liten?) del i dess utveckling mot en mycket större plattform. Det kommer därför att finnas plats för många många fler framgångsrika affärsidéer. Där alla kommer att leverera viktiga och kompletterande värden till webbens användare.

Update: Michael Arrington har relevanta invändningar till Tims resonemang. I dagens situation är sök en stor del av webben. Därför något som varken spelare eller konsumenter kan bortse ifrån. Tim svarar dock övertygande på invändningarna här. Denna intressanta debatt lär nog fortgå.

Poängen jag vill lyfta fram här är att båda har viktiga bidrag. Visst kommer sök vara viktigt även i framtiden. Men det kommer också finnas andra centrala moment på webben. Sådana som vi ännu inte kan namnge eller ens visualisera. En viktig start är dock att börja spekulera om dem. För mig är detta sammantaget en intressant diskussion kring fenomenet "innovationsvågor". Det är en diskussion mellan dagens våg två och kanske framtidens våg fyra, fem...

Friday, May 23, 2008

Ett kreativt förslag till lösning på USAs problem!?

Tja, vem vet. Tidningen BusinessWeek publiserar en rolig och ironisk artikel idag. Tidningen är bekymmrad över den rådande situation i USA.

"Tough times we live in. Gas is at $3.80 a gallon, with milk not far behind. Mortgages and consumer confidence are curdling, while public coffers underfloweth: The city of Vallejo, Calif., just went broke. Whatever is a Presidential candidate to do?"


Tidningen har ett Hugo Chávezs inspirerat förslag på lösning till problemet - "Tax Google".

Ps: än roligare blir det när de första två som kommenterar artikeln, tar den på allvar.

Wednesday, May 7, 2008

absolutely beautiful things

absolutely beautiful things

 
Clicky Web Analytics