Saturday, May 24, 2008

Är "sök" det centrala även i framtidens affärsidéer på nätet - eller finns det andra ingångar?

Dagens web 2.0 är bara en del i framtidens web plattform menar Tim O'Reilly i en artikel. Utifrån ett befriande helikopterperspektiv reflekterar han över den nuvarande utvecklingen kring Web 2.0.

När man följer den vardagliga debatten om internets utveckling kan man lätt få intrycket av att allt handlar om vem som kommer att dominera sök. Det är sättet att vinna "spelet" (metaforiskt - "i sandlådan"). Den allmänna meningen är att det är annonsering som är "The way to make money".

Tim visar på närsyntheten i detta resonemang. Detta särskilt när vi ser framåt. Internets utveckling har bara börjat. Sök är bara en (liten?) del i dess utveckling mot en mycket större plattform. Det kommer därför att finnas plats för många många fler framgångsrika affärsidéer. Där alla kommer att leverera viktiga och kompletterande värden till webbens användare.

Update: Michael Arrington har relevanta invändningar till Tims resonemang. I dagens situation är sök en stor del av webben. Därför något som varken spelare eller konsumenter kan bortse ifrån. Tim svarar dock övertygande på invändningarna här. Denna intressanta debatt lär nog fortgå.

Poängen jag vill lyfta fram här är att båda har viktiga bidrag. Visst kommer sök vara viktigt även i framtiden. Men det kommer också finnas andra centrala moment på webben. Sådana som vi ännu inte kan namnge eller ens visualisera. En viktig start är dock att börja spekulera om dem. För mig är detta sammantaget en intressant diskussion kring fenomenet "innovationsvågor". Det är en diskussion mellan dagens våg två och kanske framtidens våg fyra, fem...

blog comments powered by Disqus
 
Clicky Web Analytics