Sunday, May 25, 2008

Hur hittar man balansen mellan det privata och det personliga på nätet?

Det är en "tricky" men allt mer pressande fråga. Många människor är nog medvetna om att man skall vara försiktig och praktisera "sunt förnuft" på nätet. Man skall tänka på att inte lämna ut känslig personlig information till vem som helst på nätet. Exempelvis personlig adress, telefonnummer och e-post.

Vad många dock kanske inte tänker på är att även lämna ut tillsynes oskyldiga och harmlösa små bitar av information kan få oförutsedda konsekvenser. Exempelvis att på Twitter meddela att "jag är på bio", "jag har parkerat bilen på flygplatsen eller "jag är på huvudkontoret". Sådan oskyldig information kan lätt pusslas ihop från olika källor till ett meningsskapande mönster. Ett mönster som säger mycket om en persons handhavanden - "personen är inte hemma", "personen är på resa" etc. Denna aggregerade information om en persons privata handlande kan lätt kommas att nyttjas på "fel" sätt enligt Jeremy Toeman. Exempelvis uppmuntra och förenkla för "förföljare och inbrottstjuvar".

Samtidigt så vet vi hur viktigt det är att bygga våra "personliga varumärke" på nätet. Vi har också behov av att vara sociala och interagera med andra. Allt detta innebär att man i någon mån måste vara personlig och berätta om sig själv och sitt liv.

Frågan är väl bara vad skall man berätta om sig själv och på vilket sätt? Eller annorlunda uttryckt - hur hitta man en bra balans mellan att vara personlig men ändå inte vara privat på nätet?

Robert Scoble diskuterar sina erfarenheter kring detta i en intressant artikel. Scoble brukar ibland beskrivas som internets bästa motsvarighet till "kanariefågeln i (kol)gruvan". Han är extremt publik med sina handhavanden på internet. En slutsats av hans resonemang är att balansen är intuitiv och olika för olika personer. Balansen växer fram genom "trial and error" i interaktionen mellan det privata och det offentliga.Update 1: I och för sig var det inte riktigt denna övergripande diskussion som jag riktade in mig på ovan. Men Sarah Perez har en intressant ”piece” kring att vara anonym eller inte på nätet. Hon ser få skäl till att vara det.

Update 2: Man verkar kunna hitta många olika aspekter på frågan, bara man börjar rota lite. Det här t. ex., verkar ju inte vara så kul. Men vi pratar nu om människor, inte teknik. Och det som sker i den fysiska världen, sker givetvis också på nätet. Men finns det skillnader? Ja, det finns det nog, när vi pratar konsekvenser. Men det är ett ämne som får utvecklas i en egen blog vid senare tillfälle.

blog comments powered by Disqus
 
Clicky Web Analytics